lördag 21 september 2019

Renovering av flerbostadshus från 1950-1975

De bostäder som byggdes mellan 1950 och 1975 står för mer än hälften av beståndet i Sverige. Över en miljon lägenheter är nu inne i en fas där omfattande renovering behövs. För att genomföra detta på bred front krävs att renoveringarna är välplanerade och åtgärderna kostnadseffektiva.  

Svensk Energiutbildning håller nu därför ett seminarie där möjligheter och förutsättningar för att renovera husen kostnadseffektivt systematiskt gås igenom. Under två dagar behandlas olika ämnen som alla är nödvändiga att ha med sig in i ett projekt. Dagarna är fristående och du väljer själv om du vill vara med under båda eller bara en.   

Dag 1: Tema arkitektur och bevarandevärde, byggteknik och installationer, fuktsäkerhet  och inomhusklimat.   

Dag 2: Tema energieffektivisering och praktikfall.   

Renoveringsprojekt berör många aktörer och yrkesgrupper. Svensk Energiutbildning vänder sig till fastighetsägare och fastighetsförvaltare, arkitekter och byggkonsulter, VVS-installatörer och entreprenörer, energiexperter och energikonsulter med flera.

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -