lördag 21 september 2019

Nätverket

Vi som medlemmar i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

En viktig fråga för oss i norra Europa är energianvändning i kombination med det kalla klimatet. Bostads- och servicesektorn står idag för nästan 40 % av Sveriges energianvändning. Hållbart byggande och förvaltande tar sin utgångspunkt i omvärldsförändringar med ett ökat fokus på miljöteknik, bl.a energieffektivisering, och den boende.

Drivkrafter

Förutom Nätverkets vision är energidirektivet som beslutades i EU den 23 april 2010 en stor drivkraft. Om alla byggnader ska vara så kallade nollenergihus — är nyckeln till framgång att börja samverka. Nätverket består av företag och organisationer i hela bygg- och förvaltningskedjan som tillsammans ska bygga upp kunskap i byggbranschen om hållbart byggande.

Skapa marknad

Det handlar också om att skapa en marknad för hållbara hus, bidra till en snabbare omställning till ny teknik och skapa handling i bygg- och förvaltningskedjans alla länkar - från planering hos till exempel kommunen och byggfasen hos entreprenörerna till marknaden, det vill säga framtidens husköpare och hyresgäster. Detta ska Nätverket göra genom verktygen utbildning, utvärdering och kommunikation.

Ladda ner Nätverkets informationsbroschyr


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -