tisdag 20 augusti 2019

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat
År 2009 bildades i Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan.

Vi som medlemmar i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

Kalendarium

 • Nätverkets aktiviteter under våren
  För att underlätta er planering kommer här en blänkare och kort sammanställning över nu kända komman...
  Läs mer
 • Handledarutbildning för energibyggare
  Sveriges Byggindustrier bjuder in till handledarutbildning den 27-28 april i Umeå. "Handledarutbildn...
  Läs mer
 • Kunskap och verktyg för en bra inomhusmiljö
  Läs mer
 • Klimatformum Västerbotten
  Läs mer
 • Printade hus?
  Ta chansen att besöka GE Garages den 9 oktober. Sliperiet fylls med utrustning och föreläsare i syft...
  Läs mer
 • Wood Building Summit
  Läs mer
 • MIljöbyggnad - Styrkor & svagheter
  SGBC (Sweden Green Building Council) arrangerar tillsammans med "Nätverket för hållbart byggande och...
  Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -